vertikutacetravniku.cz

Chcete se naučit jak správně založit a udržovat trávníky? Proškolíme profesionály i uživatele

 

Vertikutace a jiné způsoby čištění trávníku

Trávníkařina není žádná věda, je to jen hra o jasných pravidlech

Abiotocké poškození trávníku proschnutím díky nedostatečné vegetační vrstvě v poškozeném místě. V tomto stádiu již došlo k mortalitě trávníkových rostlin a je nutná renovace včetně křižné vertikutace.

A jedním z těch důležitých pravidel je mechanický zákrok všeobecně známý pod pojmem vertikutace. Jejím smyslem není pouze zvýšená cirkulace vzduchu a průsaku vody a tím i živin do vegetační vrstvy, ale vertikutace podporuje odnožování rostlin, růst kořenového systému, pomáhá odstraňovat i drobné nerovnosti a hlavně odstraňuje odumřelé rostliny trávníku tzv. plsť, neboli stařinu. Tvorba plsti je charakteristickou vlastností každého trávníku a  její pravidelné odstraňování je pro vizuální vzhled a zdraví trávníku nezbytné, zvláště pak, když přirozené množství plsti bylo kvantitativně ovlivněno biotickým, nebo abiotickým poškozením trávníkové plochy.
Za nejčastější abiotický faktor považuji proschnutí vzniklé nedostatečnou zálivkou a to nejen v horkých letních dnech, nebo neodbornou aplikaci herbicidů a fungicidů, chybně prováděnou sečí a mechanické defekty. Za biotické poškození může především neléčené, nebo pozdě identifikované infekční onemocnění trávníku.
Je nepsaným pravidlem, že se odstranění plsti, neboli vertikutace provádí dvakrát ročně a to v pozdním jarním a časném  podzimním období, ale trávníku prospěje i vertikutace četnější a to v průběhu mezi těmito uvedenými termíny.

Trávník v jarním období napadený infekčním onemocněním. Provádět vertikutaci v tomto stavu považuji za hrubou chybu vedoucí k dlouhodobé regeneraci trávníkových rostlin, včetně zbytečných vícenákladů za renovaci.Před aplikací fungicidem šetrně pohrabte jemnými vějířovitými plastovými hráběmi – pro otevření možné krusty mycelií pokrývající listy."Errores medicorum tera tegit" - zatímco dle středověké salernské školy "omyly lékařů kryje zem", omyly trávníkářů při vertikutaci zem jasně ukazuje. Proto, aby se vertikutace, která trávníku prospívá, nezměnila na obyčejnou destrukci způsobující zbytečně zdlouhavou a mnohdy i finančně náročnou renovaci trávníku, je potřeba myslet na kroky, které by měly každou vertikutaci předcházet.
Již při první jarní vertikutaci se osoba provádějící údržbu trávníku dopouští hrubé chyby, jestliže na ni trávník dostatečně nepřipraví, neboť nejhorší čas na provádění vertikutace jsou časné jarní měsíce, kdy trávník není dostatečně zapojený a horní část vegetační vrstvy nestačila proschnout. Navíc po zimním období je vysoká pravděpodobnost infekčního onemocnění trávníku a jakýkoli mechanický zákrok jako je vertikutace, nebo jen pouhá seč může v případě absence příslušného fungicidu chorobu nejen podpořit,  ale i  po celé ploše rozšířit. Proto je vhodné ignorovat kvílivé zvuky vertikutátorů linoucí se od sousedů, kteří se mylně domnívají, že je vertikutace jako první jarní krok to nejlepší, co můžou pro svůj trávník udělat.


Příprava na jarní vertikutaci

Profesionální postřikovač pro přesné aplikace nejen fungicidy.Před aplikací fungicidu proveďte šetrné pohrabání trávníku jemnými plastovými vějířovitými hráběmi – pro otevření možné krusty z listů, umožnění vysoušení vrchní vegetační vrstvy  a umožnění fungicidu proniknout i do jinak skrytých míst. Na uvedené šetrné pohrabání rozhodně nepoužívejte motorový stroj s tzv. drátky.

Každý zkušený trávníkář ví, že po odtátí sněhu z trávníku je nutné aplikovat systémový fungicid, který zabrání dle typu účinné látky po určitou dobu tvorbě infekčního onemocnění, nebo již napadené rostliny trávníku patogenu zbaví. Fungicid aplikujte i když je pravděpodobnost, že trávník ještě vzhledem k časné jarní době zasype sníh a teploty se budou pohybovat i pod bodem mrazu. Právě toto období je totiž pro vznik infekčního onemocnění ideální.

nas-tip.jpgInfekční onemocnění trávníku? Nejčastěji se vyskytující najdete na www.chorobytravniku.cz

Trávník v pozdním jaru, stále s nedostatečnou minerální výživou a částečným proschnutím způsobeným neléčeným infekčním onemocněním. V tomto stavu na trávníku neprovádějte žádný mechanický zásah a zaměřte se postřik fungicidem s příslušnou účinnou látkou.V době nástupu tepla, kdy trávník začíná růst, dodejte jeho rostlinám tolik potřebný dusík formou granulované nebo tekuté minerální výživy. Granulovaná hnojiva se dělí krátkodobá - rychlerozpustná a na dlouhodobá (řízeně uvolňovaná hnojiva CRFrozpustná pomalu působící SRF). Při volbě všech typů granulovaných hnojiv použijte pro Vás vhodný program celoroční údržby uvedený  na www.hnojenitravniku.cz.


Trávníková hnojiva v e-shopu

 

Nikdy neprovádějte vertikutaci na trávníku napadeném infekčním onemocněním a to ani v její doporučené době. První je vždy léčba a zajištění dostatku živin. Stav trávníku ke konci srpna.Pro výběr vhodného trávníkového hnojiva, nebo doporučení  typu celoročního plánu hnojení využijte nabídku osobní konzultace a to buď telefonicky 777 606065, nebo použijte e.mail poradenstvi@travnik-realizace.cz . Správný výběr hnojiva a jeho množství záleží nejen na množství času, který jste ochotni trávníku věnovat, ale rovněž i na způsobu závlahy, složení vegetační vrstvy a na době vhodné k provedení vertikutace.
Nebo využijte možnost vypracování kompletního celoročního plánu hnojení a preventivních postřiků, včetně jednoduchého popisu měsíčních úkonů.

Podrobné celoroční plány hnojení včetně aplikačního návodu v e-shopu


Trávník v této době již standardně udržujte a to s ohledem na zásady při seči a v případě sucha nezapomeňte dodržovat zásady zavlažování. Vertikutátor stále nechte odpočívat.


Trávníkové rostliny po nahnojení jarním hnojivem (s vysokým obsahem dusíku) zažívají růstový boom, po pravidelných sečích rychle odnožují a tím trávník zahušťují a zcelují, živý kořenový systém se u jinak uschlých skvrn různých tvarů (způsobených infekčním onemocněním) probouzí k životu formou růstu nových listů. Tím se trávník rychle zapojí, zpevní a s nastupující teplotou se začne vysoušet horní část vegetační vrstvy.


Základní předpoklad vertikutace (jarní i podzimní)

Podrobné informace k vhodným termínům na jarní vertikutaci najdete v článku Příprava na jarní vertikutaci. Podzimní vertikutaci proveďte nejlépe v období od konce srpna po první polovinu září. Dáte tak trávníku prostor pro rychlou regeneraci podpořenou hnojivem s vysokým obsahem dusíku pro rychlý buněčný růst, který vede k jeho zahuštění. V pozdější době je totiž aplikace těchto „jarních“ hnojiv vzhledem k potřebám trávníku nevhodná a v dalších podzimních měsících vysloveně riziková.

Správný stav trávníku po zimním období při první seči a aplikaci rychlerozpustné minerální výživy. Vertikutace v této době ještě není možná i pro nevysušenou vegetační vrstvu - fotografie je pořízena z kraje dubna.Vertikutace se provádí v souladu s třemi základními podmínkami. Trávník musí být v dobré kondici s dostatkem minerální výživy, řádně udržovaný, zdravý (bez náznaku stresu způsobeném infekčním onemocněním). Tento stav už může za ideálních podmínek nastat v  třetím týdnu od prvního nahnojení, ale pro trávník je důležité, aby byla splněna i druhá podmínka a tou je suchá horní část vegetační vrstvy. Vertikutace provedená předčasně může trávník na dlouhou dobu poškodit a to nejen vizuálně, ale i kvalitativně, kdy k nápravě do odpovídajícího stavu bude nutná renovace lokální, nebo v extrémním případě celé trávníkové plochy. Poslední třetí podmínka je výška listů 3-max. 4 cm. V případě přerostlého trávníku nezapomeňte na postupné sesekávání (podrobnosti najdete v článku seč). Každou seč proveďte ostrým nožem jen o max. jednu třetinu výšky listů a pro další zkrácení vynechte alespoň jeden den. Např. výška listů je 10 cm:

 • první den proveďte seč na 7 cm
 • druhý den nesekejte
 • třetí den proveďte seč na 5-6 cm (zohledněte, že trávník od první seče opět povyrostl)
 • čtvrtý den nesekejte
 • pátý den proveďte seč na 4-5 cm
 • šestý den nesekejte
 • sedmý den proveďte seč na 3-4 cm a proveďte vertikutaci

 

Takto zoufale vypadá trávník po vertikutaci při nedodržení doporučení. Jeho neutěšený vzhled je způsoben vlhkou vegetační vrstvou, nedostatečným hnojením a předvertikutační sečí vyšší než 4cm.

V době očekávané vertikutace udržujte trávník nízko sekaný na cca. 4 cm, nízké listy umožní slunci a cirkulaci vzduchu rychleji vysušit horní část vegetační vrstvy. Jestliže je vegetační vrstva stále mokrá, vertikutaci rozhodně odložte. V případě použití rychlerozpustných hnojiv aplikujte další dávku a trávník udržujte obvyklým způsobem. Stále trpělivě čekejte na vysušení plsti.  Je lepší provést kvalitní vertikutaci až v červnu, než s polovičním výsledkem v dubnu. Údržba trávníku je náročná nejen po finanční stránce, ale i z hlediska investovaného času.  A za to byste měli být odměněni ve formě čistého, přitom hustého, zdravého a tmavě zeleného trávníku. V případě dobře provedené jarní údržby a vertikutace samotné v souladu se všemi uvedenými pravidly Váš trávník nebude potřebovat žádné podpůrné kroky k jeho zahuštění jako je lokální dosev, nebo celková rekonstrukce.

Profesionální vertikutátor Eliet s volnými noži.Vertikutační a vyčesávací strojeVertikutátory - nastavení pracovní hloubky

 1. Nastavení hloubky zářezů nožů vertikutátoru (s pevnými noži) do vegetační vrstvy. Vertikutátor postavte na rovnou plochu a poté stlačením rukojeti směrem dolů nadzvedněte přední kola. Natočte hřídel s noži tak, aby část nožů směřovala kolmo dolů. Pomalu stroj pokládejte, až se nože dotknou země. Správně nastavený vertikutátor má přední kola cca. 4 mm nad zemí.
 2. Vertikutátor s volnými noži si po odhadu nastavení výšky hřídele s noži nad zemí raději opatrně v nepohledové části trávníku odzkoušejte. Správná hloubka drážky po projetí vertikutátorem s noži je od 1- max. 4 mm v celém pracovním záběru. Před začátkem práce s vertikutátorem rovněž zkontrolujte ostrost nožů.

Pro správnou činnost je nutné, aby nože svou spodní částí pod vnitřním nebo pravým úhlem vyhazovaly zeminu s plstí nahoru. Tupé (kulaté) nože by totiž svou rotaci vytvářely drážku hutněním a výsledkem práce by byla i plsť zatlačená do vegetační vrstvy. 

Nezapomeňte zkontrolovat čistotu a technický stav vertikutátoru


Vertikutace – pracovní postup

Před vertikutací u zdravého a nahnojeného trávníku se suchou vrchní vegetační vrstvou provedeme seč na 3-max. 4 cm. U tohoto trávníku byla provedená seč na 4 cm.Opět je dobré ještě jednou zopakovat, jaký má být stav trávníku před vlastní vertikutací:

 1. trávník nesmí být napadený infekčním onemocněním
 2. horní vegetační vrstva musí být suchá (nebo jen lehce vlhká)
 3. trávník musí být v kondici – v horní křivce minerální výživy (2-3 týdny po nahnojení)
 4. výška listů musí být zkrácená na 3-max. 4cm

Máte před provedením vertikutace otázku na kterou jste zatím nenašli odpověď? - volejte 777 606065

Vertikutátor nastavte tak, aby nože řezaly vrchní vegetační vrstvu do hloubky maximálně 4 mm. Vertikutaci provádějte bez koše, není dobré zastavovat a opět se s rotujícími noži rozjíždět - hrozí mechanické poškození trávníku.Vertikutátorem bez koše nejprve co nejblíže okraji objeďte celý obvod (je dobré nezastavovat, každý rozjezd především u hobby strojů může trávník poškodit). Pozor na obrubníky, plastové obrubníky by údery nožů poškodily, o betonové nebo jiné tvrdé materiály se poškodí  nože, nebo celá hřídel. Protože se ke kraji obrubníku není možné se strojem dostat, je potřeba vzniklá cca. 8-10 cm mezera trávníku vyčesat ručně pomocí úzkých plastových vějířovitých hrábí. Potom už s vertikutátorem jezděte po rovnoběžných, na sebe vzájemně navazujících dráhách. Protože nože vertikutároru zvedají plsť po cca. 4 cm, je potřeba plastovými vějířovitými hráběmi (eliminují nadměrný tlak na rostliny) kolmo na dráhy zbytky plstě vyčesat.


Vertikutátorem bez koše nejprve co nejblíže okraji objeďte celý obvod. Protože se ke okraji obrubníků nože vertikutátoru nedostanou, je potřeba vzniklou mezeru vyčesat ručně pomocí plastových úzkých hrábí.

Jestliže vertikutujete mírně vlhkou plsť, nechte ji na trávníku ležet do úplného vyschnutí. Potom proveďte vyčesání hráběmi. Vlhká plsť se na lepí na vyčesávací hrábě a navíc je velmi obtížné ji odstranit z trávníku tak, jako plsť suchou. V případě nedodržení tohoto doporučení je mnohdy výsledek tristní a navíc mechanický pohyb po trávníku plsť natlačuje opět mezi rostliny.


Vertikutaci provádějte rovnoběžně, na sebe vzájemně navazujícími drahách. Po tomto vyčesání je potřeba všechnu nahromaděnou plsť odvézt z trávníku. Kolmým pohledem se dá zjistit výsledek práce, která je správně provedená, když plsť už není mezi rostlinami vidět. V opačném případě je dobré provést opětovně tentokrát pokud možno kolmo, nebo pod úhlem 45 stupňů na již provedený směr další rovnoběžné dráhy. A tak jako minule i nyní je potřeba kolmým směrem hráběmi zbytky plstě vyčesat a z trávníku odstranit. Na závěr nastavte sekačku o stupeň výš, než bylo předvertikutační sekání a celý trávník vztlakem nože vysajte. Nože vertikutátoru svou činností kromě čisté plstě vyhodí i tvrdé částice jako je zemina a písek. Potom i pouhé vysávání Plastovými vějířovitými hráběmi vyčesejte zbytky neuvolněné plstě kolmo na dráhy vertikutátoru.plstě může velmi rychle ztupit nůž u sekačky. A seč tupým nožem natrhá konečky rostlin, které seschnou a zežloutnou. Regenerace (začátek normálního růstu) takto posekaného trávníku trvá nejméně 10 dní a tím se oddálí celkové povertikutační zahuštění.  Rostliny si vzájemně nevytvářejí stín a tím  především po křižné vertikutaci hrozí v době sucha nebezpečí proschnutí a jak jinak – uschlé rostliny vytvoří na právě zvertikutovaném trávníku novou plsť.

Proto trávníky po neodborně provedené vertikutaci  utrpí více na své kvalitě, než kdyby se vertikutace Nahromaděnou vyčesanou plsť z trávníku odstraňte. Pohledem shora se přesvěčte, zda je plsť dostatečně odstraněná. V opačném případě je vhodné provést dráhy vertikutátorem tentokrát kolmo nebo pod úhlem 45 stupňů na již předtím provedený směr.nedělala vůbec. Jinými slovy, je rozhodně lépe vertikutaci vynechat, než ji dělat za každou cenu – samozřejmě v případě dostatku živin, včasné detekce infekčních chorob a správně prováděné údržby jakou je seč a zálivka. Po vertikutaci téměř každý trávník vypadá poničeně. Když však budete důsledně dodržovat všechna doporučení, uvidíte hlavní rozdíl jen v jeho hustotě.


vertikutace do hvězdy 2.jpgJestliže máte v úmyslu provádět vertikutaci na trávníku který je výrazně zaplstěný (především dovoz trávníkových koberců z Holandska) zřejmě se pro uspokojivé odstranění plsti nevyhnete nejen křižné vertikutaci, ale můžete zvážit i úhlopříčný směr vertikutároru - pod úhlem 45 stupňů. Výrazně zaplstěný trávník poznáte už při prvním nášlapu, kdy budete mít pocit jakoby chůze po mechu. Při rozhrnutí rostlin díky plsti neuvidíte zeminu a při přimačknutí prstu se plsť jakoby propadne i o víc jak centimetr. Vřele vám doporučím tento typ trávníku si na svou zahradu nepořizovat. Kromě neustálého výskytu plstě (více o problému nadbytku plsti v trávníku se rozepisuji na stránkách www.chorobytravniku.cz) budete za krátký čas řešit i přerůstání trávníku přes obrubníky. 

Trávníkové kobercevertikutace do hvězdy.jpg

Po vertikutaci je vhodné pískování

Po odstranění plstě proveďte vysátí celé plochy vztlakem nože sekačky, kterou nastavte o stupeň víc, než byla provedena předvertikutační seč. V opačném případě hrozí natrhání konečků rostlin a tím k poškození nejen vizuálního vzhledu trávníku.

Po důkladném odstranění veškeré uvolněné plstě je vhodné provést pískování v poměru 0,5kg na 1m2 nejlépe ostrohranným pískem, kde nejmenší velikost  frakce je 0,4mm. Jestliže použijete písek o menší frakci, je výsledek kontraproduktivní, v krátké době zemina s jemným pískem sesedne a vegetační vrstvu zhutní natolik, že se stane nenasákavou a tím pro rostliny trávníku absolutně nevhodnou. Více k pískování a ke vhodnosti propískovaných zemin najdete v článku „Kultivace vegetační vrstvy pro založení nového trávníku výsevem, nebo položením trávníkových koberců – doporučený pracovní postup“. Pískování je operace, která vyžaduje technické vybavení, jako jsou přesné sečky schopné nanášení písku suchého, nebo polosuchého, nebo profesionální pískovačky (pro spotřebitele finančně obtížně dostupné a jednoúčelové), nebo speciální roztahovací sítě.

vertikutační vějířovité hrábě a nůžky na trávník

Odstraňování zbytků plstě sekačkou. Na tomto trávníku byla provedena předvertikutační seč ve výšce 2,5 cm a vertikutace byla křižná.Suchý balený písek v pytlích 25 kg

Kalibrovatelné sečky a aplikátory hnojiv schopné nanášet písek v e-shopuV letním období se snažte dodržet doporučenou gramáž 0,5kg/m2, při větším množství riskujete nadměrné rozehřátí písku slunečním zářením a tím dojde k poškození rostlin. Pískování je dosud velmi opomíjená činnost a přitom je pro trávník velmi důležitá. Značně omezíte tvorbu mechu, řas a nastupování vody na trávníku v době značných dešťových srážek. V trávnících, které jsme každoměsíčně pískovali celé dva roky, jsme vegetační vrstvu upravili do hloubky 6 cm a tím trávník k nepoznání zvýšil svůj vzhled, došlo k jehoJako poslední úkon vertikutace proveďte pískování, závlahu a pokud je potřeba i ořez okrajů. Druhý den proveďte případné nahnojení v souladu s celoročním plánem.zahuštění, zesílení rostlin (díky udržení vody a tím i živin v kořenové zóně rostlin), vrchní vegetační vrstva se i po prudkém dešti dokáže vysokou absorbcí vody rychle vysušit a z velké části trávníku zmizel mech. Tím se ušetří značný finanční náklad za celkovou rekonstrukci chybně založeného trávníku.


Vertikutace jako součást renovace trávníků

Jestliže trávník neodpovídá našim představám ať už složením, přílišným zaplevelením, řídkým dojmem, nebo jeho vzhled utrpěl po neléčeném infekčním onemocnění a jinými chybami abiotického charakteru, je jednou z možností rychlé nápravy jeho renovace. Postup renovace je závislý od stavu trávníku vzhledem k velikosti a typu poškození, především jedná-li se o lokální poškození, nebo o plošné a zda je poškozená listová část, nebo i kořenový systém. Obvyklý velmi zkrácený postup renovace pomocí vertikutace (více k renovaci a k rekonstrukci najdete v článku Renovace a rekonstrukce trávníku)

 1. Při detekci patogenu na trávníkových rostlinách proveďte léčbu fungicidem s příslušnou účinnou látkou (více informací na www.chorobytravniku.cz )
 2. Důkladné nahnojení – hnojivo je možné aplikovat již druhý den po léčbě fungicidem (mnohdy, zvláště když se poškození netýká kořenového systému rostlin, celou renovaci podstatně zjednoduší a zlevní – více informací na www.travnikovahnojiva.cz ), nebo použijte celoroční plány hnojení - více informací na www.hnojenitravniku.cz 
 3. Odplevelení příslušným selektivním herbicidem – můžete provést již druhý den po nahnojení (více informací na www.selektivni-herbicidy.cz)
 4. Vertikutace jednoduchá, nebo křižná (v případě předchozího hnojení vertikutaci proveďte mezi 2.-3. týdnem po nahnojení)
 5. Renovace v souladu s článkem " Dosev lokální, a plošný ". V případě nutnosti provést velmi rychlý návrat vitality trávníku, vynechte hnojení v bodě 2 a dodání výživy proveďte po dokončení renovace bod 5. Je to jediný případ, kdy by měl být trávník vertikutován bez předchozí přípravy, tzn. bez dodané vitality prostřednictvím hnojiv a času ve formě dostatečné doby potřebné k jejich působení na rostliny.